Tarihçe

                                                                                            VİLAYETLER BİRLİĞİ TARİHÇESİ
KURULUŞU
Merkezi Ankara'da bulunan Vilayetler Birliği, 1580 sayılı Belediye Kanunun 133 ve 148'nci maddeleri hükümleri uyarınca 31.12.1985 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile kurulmuştur. Vilayetler Hizmet Birliği 26.05.2005 tarihinde kabul edilip 11.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile tüm Özel İdareleri temsil eden Ülke Düzeyinde Tek Birlik olma hakkını kazanmıştır. Vilayetler  Birliği ilk kuruluşunda İçişleri Bakanlığının oluru ile kurulduğundan, Anayasa hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararı gerektiği Sayıştay Başkanlığınca belirtilmesi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli işlemler başlatılarak 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulu Kararı da alınmıştır.
18.10.2018 tarihli 7144 sayılı kanunla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları da aynı hak ,yetki ve yükümlülüklerle vilayetler birliğine üye olmuşlardır.


BİRLİĞİN AMACI ve FAALİYET KONULARI
Birlik ilk kuruluşunda düzenlenen Ana Tüzük ile şu görevleri üstlenmiştir. Üyelerimizin imkan ve faaliyetlerini birleştirmek suretiyle bu idarelere mevzuatta verilmiş olan görevleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak; Bu amacı gerçekleştirmek için, Üyelerimizin mevzuatla görev olarak verilmiş konularda her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Birlik ayrıca; illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayetler Evi adıyla tesisler kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, ortaklaşa kullanır. Her dereceli okul öğrencileri için yurtlar yapar, yaptırır, kiralar, işletir, işlettirir veya ortaklaşa kullanır. Ekonomik ve turistik amaçlı tesisler yapar, yaptırır, işletir, işlettirir, şirketler kurar ve bu konuda gerektiğinde merkezi idare ile işbirliği yapar. Birlik 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 20'nci maddesi gereğince Ülke Düzeyinde Birlik olması nedeniyle yeni görevler üstlenmiştir: Bu doğrultuda Birlik ana tüzüğü yenilenerek günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle; mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi, mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla, mahalli idarelere rehberlik etmek, yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek konularında da faaliyette bulunabilir.


BİRLİĞİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR
• İstanbul ve Ankara illerinde üniversitelere yakın semtlerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin barınması amacıyla Birliğimiz tarafından işletilen öğrenci yurtları, imzalanan bir protokolle Birliğimize kontenjan ayrılması şartıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir.
• Bakanlığımızın emir ve istekleri üzerine (e) Devlet Projesi kapsamında (e) Bakanlık Projesi Birliğimize İl Özel İdarelerinden aktarılan ek %1 paylarla gerçekleştirilmiş, Bu projenin tüm çalışmaları Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Projeye ait ihaleler Birlik Encümeninin vermiş olduğu yetkiyle yine Bilgi İşlem Dairesince yapılarak elektronik ortamda yazılıma geçilmiştir.
• İlk ve orta öğretim çağındaki çocuklarımızın okulla buluşmalarını sağlamak amacıyla Birliğimiz tarafından bütün illerimizde ortaöğretim öğrenci yurtları yaptırılmıştır. 
• İllerimizin anaokulu ihtiyacını karşılamak amacıyla Birliğimiz tarafından bütün illerimizde anaokulları yaptırılmıştır.
• 2012 yılından itibaren bazı illerimizdeki kültür varlıklarımızın korunmasına ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına maddi destek sağlanmıştır. 
• 2012 yılında projesine başlanan Çanakkale Geçilmez Kültür Merkezi Birliğimiz tarafından yaptırılmıştır. 
• 2008 yılında kurulan Sürekli Eğitim (VİBEM) tarafından, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İ.G.M. Zorunlu İhtisas Komisyon Başkanları ile İl Özel İdarelerinin Genel Sekreter, Şube Müdürü, Avukat, Mühendis ve Uzmanlardan oluşan atanmış personeline görevleriyle ilgili alanlarda eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Seminer düzenlenen konular; imar-bayındırlık, işyeri ruhsatları, denetim, kamu ihale mevzuatı, mali hizmetler, plan-bütçe, çevre, enerji, sağlık, tarım, insan kaynakları, Avrupa Birliği programları ve kişisel gelişim gibi geniş bir yelpazeyi kapsamıştır. 
Vilayetler Birliği'nin yatırımları ve çalışmaları üye İl Özel İdarelerinin katılımları ve destekleriyle artarak devam edecektir.


BİRLİĞE AİT TESİSLER
1986 yılında kurulan ve hisselerinin tamamı Birliğimize ait olan Vilayetler Turizm Ticaret A.Ş. tarafından işletilen tesislerimiz şunlardır:
1) VALİ GALİP DEMİREL ANKARA VİLAYETLER EVİ( VE HOTELS GÖLBAŞI)
2) İSTANBUL VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS BOĞAZİÇİ) 
3) İZMİR VİLAYETLER EVİ (VE  HOTELS KARŞIYAKA)
4) MERKEZ VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  ANITTEPE)
5) AYVALIK EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ (VE HOTELS  AYVALIK)
6) PALANDOKEN VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  PALANDOKEN)
7) ŞANLIURFA VİLAYETLEREVİ (VE HOTELS  ŞANLIURFA)
8) TRABZON VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  TRABZON)
9) AKAY MUHTARLAR EVİ (VE HOTELS  AKAY MUHTARLAR)
10) KAPADOKYA VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  KAPADOKYA)
11) KARS VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  KARS)
12) YÜCETEPE VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  YÜCETEPE)
13) DİYARBAKIR VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  DİYARBAKIR)
14) KIZILCAHAMAM VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  KIZILCAHAMAM)