Birlik organları

BİRLİĞİN ORGANLARI
Birliğin organları şunlardır:
Birlik Meclisi
Birlik Encümeni
Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ
Birlik Meclisi, Birlik Başkanı, 81 üye ilin valileri ile 51 ildeki İl genel meclislerinin kendi üyeleri arasından seçeceği 1’er üye olmak üzere 133 kişiden oluşmaktadır.

BİRLİK ENCÜMENİ
Birlik encümeni birlik başkanı ile meclisin kendi üyeleri arasından 1 yıl için seçeceği 6 asil üyeden oluşur.

BİRLİK BAŞKANI
Birlik Başkanı İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olup, Birlik İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.